Read Croatia: A History by Ivo Goldstein Free Online


Ebook Croatia: A History by Ivo Goldstein read! Book Title: Croatia: A History
The size of the: 34.58 MB
Edition: McGill-Queen's University Press
Date of issue: January 28th 2000
ISBN: 0773520171
ISBN 13: 9780773520172
The author of the book: Ivo Goldstein
Language: English
Format files: PDF

Read full description of the books:

When in the fourth century the Roman empire split into the Western and Eastern empires, the boundary between the two stretched from the Montenegrin coast up the river Drina to the confluence of the Sava and the Danube and then further north. This boundary has remained virtually unchanged for 1,500 years: the European, Catholic West and the Orthodox East meet on Slav territory. There were, and still are, ethnic similarities between the peoples on either side of the divide, but their culture and history differ fundamentally. The Croats and Croatia, on the western side of the divide, are traditionally linked with Hungarian, Italian, and German regions and Western Europe, and are also influenced by their long Mediterranean coastline. Ivo Goldstein's Croatia provides a necessary, accessible history of development of what is now an independent state. Croatia includes major sections on the early medieval Croatian state (until 1101), the periods of union with Hungary (1102-1526) and with Austria (1526-1918), incorporation in Yugoslavia (1918-91) and the creation of a sovereign state. Charting social, economic, and cultural developments, Goldstein shows us that this complex historical pattern explains many of the political developments of today.

Read Ebooks by Ivo GoldsteinRead information about the author

Ebook Croatia: A History read Online! Od 2001. redoviti je profesor (Filozofskog fakulteta u Zagrebu). Bavi se bizantologijom i hrvatskom poviješću srednjega vijeka, ponajprije ranim srednjim vijekom, kao i poviješću Židova u Hrvatskoj te hrvatskom poviješću 20. stoljeća. Prevodi s engleskog i francuskog. Od 1984. godine drži cijelu nastavu i ispite na kolegiju Opća povijest srednjega vijeka, kada je imenovan i šefom Katedre za opću povijest srednjega vijeka pri Odsjeku za povijest, koju funkciju obnaša i danas. Od 1991. do 1996. godine držao nastavu i ispite iz predmeta "Metodologija historije". Povremeno je držao predavanja i ispite na predmetu "Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku". Držao je ili drži nastavu i na fakultetima u Osijeku, Puli, Mostaru i Rijeci. Predaje na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova RH. U više navrata sudjelovao je na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Od 1988. godine predaje na postdiplomskom studiju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 1990. godine i na postdiplomskom studiju "Kulturna povijest Jadrana" pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. 1989-90. godine obnašao je dužnost predsjednika Savjeta OOUR-a Humanističke i društvene znanosti, 1990-2. bio je pročelnik Odsjeka za povijest, a od 1991. do 1996. godine predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta. Od 1992-6. godine voditelj je projekta "Hrvatska povijest u ranom srednjem vijeku" u Zavodu za hrvatsku povijest, a sudjelovao je i u projektu "Hrvatska povijest - sinteze" pod rukovodstvom prof. dr. Nikše Stančića. Od 1997. sudjeluje u projektu akademika Tomislava Raukara "Hrvatska povijest 1102-1526." Zajedno s ocem Slavkom napisao je „Holokaust u Zagrebu“ (2001), te zajedno s B. Grginom “Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku“ (2006). Urednik je i glavni autor izdanja “Kronologija - Hrvatska - Europa - svijet“ (1996). Suautor je (zajedno s Vladimirom Anićem) „Rječnika stranih riječi“ (1999), jedan je od sedmorice autora i osmorice članova uređivačkog odbora „Hrvatskog enciklopedijskog rječnika“ (2002). Autor je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. Urednik je većeg broja izdanja Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Židovske općine Zagreb. Napisao više scenarija za TV, povremeno surađuje kao kolumnist i na druge načine u raznim medijima u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 1994. godine jedan od urednika godišnjaka Radova Zavoda za hrvatsku povijest. 1992-1997. član Predsjedništva Društva za hrvatsku povjesnicu. Dobitnik je Nagrade grada Zagreba 2005. godine za ukupni znanstveno-istraživački doprinos te posebno za knjigu “Židovi u Zagrebu 1918-1941“.
Djela:
- "Bizant na Jadranu" (1992.),
- "Hrvatski rani srednji vijek" (1995.),
- "Croatia: A History" (2000.),
- "Holokaust u Zagrebu" (2001.),
- "Židovi u Zagrebu 1918-1941." (2005.),
- "Povijest zagrebačke Klasične gimnazije" (2007.), (suautor Agneza Szabo),
- "Rječnik stranih riječi" (2007.), (suautor Vladimir Anić)
- "Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku" (2008.), (suautor Borislav Grgin),
- "Hrvatska 1918-2008."(2008.),
- "Dvadeset godina samostalne Hrvatske" (2010.),
- "Jasenovac i Bleiburg nisu isto" (2011.), (suautor Slavko Goldstein),
- "Zagreb 1941-1945." (2011.).


Ebooks PDF EpubAdd a comment
Read EBOOK Croatia: A History by Ivo Goldstein Online free

Download PDF: croatia-a-history.pdf Croatia: A History PDF