Read Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi by Judith Butler Free Online


Ebook Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi by Judith Butler read! Book Title: Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi
The size of the: 8.77 MB
Edition: Metis Yayınları
Date of issue: 2010
ISBN: 9753426720
ISBN 13: 9789753426725
The author of the book: Judith Butler
Language: English
Format files: PDF

Read full description of the books:

1990'da yayımlandığında feminist kuramda ve toplumsal cinsiyet araştırmalarında çığır açan, queer kuramın öncü metinlerinden sayılan Cinsiyet Belası nihayet Türkçede.

Judith Butler'ın cinsiyetin ne ölçüde "doğal" olduğunu sorgulayarak cinsiyetin performatif yapısına dair kışkırtıcı savını ilk kez ortaya koyduğu bu metin, birbiriyle bağlantılı pek çok tartışmayı birden barındırıyor: Feminist düşünce ve hareketin temeli olarak görülen "kadın" kimliği hangi varsayımlarla mümkündür, ne ölçüde tutarlı ve istikrarlıdır? Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve arzu arasında belirli bir süreklilik varsaymak kimlik politikalarına nasıl kısıtlamalar getirir? Cinsel farklılığın oluşumuna dair yapısalcı psikanalitik değerlendirme,

Freud'un melankoli kuramıyla harmanlanarak yeniden ele alındığında ortaya nasıl bir tablo çıkar? Beden yüzeyindeki toplumsal cinsiyet iz ve imlerinin uyumsuz, çakışan, çatışan, kargaşaya yol açan türden birliktelikleri yoluyla "cinsiyet belası" çıkarmak, toplumsal cinsiyetin hüküm süren kısıtlamalarından bir nebze olsun özgürleşmek mümkün müdür?

Levi-Strauss, Freud, Lacan, Irigaray, Wittig ve Kristeva'nın metinlerine yaratıcı bir eleştirel okuma getiren, Foucaultcu yaklaşımından Foucault'nun kendi metinlerini bile muaf tutmayan Butler'ın bu başyapıtının yalnızca muhafazakâr çevrelerde değil, özgürlükçü oluşumlarda da karşımıza çıkan homofobi ile mücadele için sağlam bir araç olacağını ümit ediyoruz.

Read Ebooks by Judith Butler



Read information about the author

Ebook Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi read Online! Judith Butler is an American post-structuralist and feminist philosopher who has contributed to the fields of feminism, queer theory, political philosophy and ethics. She is currently a professor in the Rhetoric and Comparative Literature departments at the University of California, Berkeley.
Butler received her Ph.D. in philosophy from Yale University in 1984, for a dissertation subsequently published as Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France. In the late-1980s she held several teaching and research appointments, and was involved in "post-structuralist" efforts within Western feminist theory to question the "presuppositional terms" of feminism. Her research ranges from literary theory, modern philosophical fiction, feminist and sexuality studies, to 19th- and 20th-century European literature and philosophy, Kafka and loss, and mourning and war. Her most recent work focuses on Jewish philosophy and exploring pre- and post-Zionist criticisms of state violence.


Ebooks PDF Epub



Add a comment




Read EBOOK Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi by Judith Butler Online free

Download PDF: cinsiyet-belas-feminizm-ve-kimliin-altst-edilmesi.pdf Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi PDF